A

motocykly

B

motorové
vozidlo 3,5t
(osobák)

B+E

motorové vozidlo
do 3,5t
s přívěsem
nad 750kg

C

motorové vozidlo
nad 3,5t
(náklaďák)

D

autobus

C+E

motorové vozidlo
nad 3,5t
s přívěsem
nad 750kg

T

traktor

kondiční jízdy

Školení řidičů nad 3,5T

Pravidelné školení řidičů v rozsahu 7 vyučovacích hodin:

Autoškola ESSA je držitelem „Akreditace k provozování školicího střediska“, vydané Krajským úřadem v Pardubicích, odborem dopravy, silničnícho hospodářství a investic.

Další termíny budou vypsány 1.7.2024 !!!

Objednání, bližší informace o školení a termínech Vám sdělí:

Ing. Aleš Hruška
telefon: 777 227 878 
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 JAK ZÍSKAT PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE?

1. Získali jste řidičské oprávnění skupiny C až po 10.9.2009?

Musíte absolvovat vstupní školení v rozsahu 140h, které je zakončeno zkouškou .

TERMÍN KONÁNÍ VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ /pro zájemce od 21 let/ 

DATUM  ZAHÁJENÍ DEN  ČAS
 ZAHÁJENÍ    
POČET VOLNÝCH MÍST maximálně 30 účastníků
Dle telefonické dohody    7:30 30
DLE DOMLUVY   7:30 30
    7:30 30

 Další kurz bude otevřen dle zájmu.
 

2. Získali jste řidičské oprávnění skupiny C již před 10.9.2009?

Musíte absolvovat školení v rozsahu 35h, které NENÍ zakončeno zkouškou .

TERMÍN KONÁNÍ ŠKOLENÍ    

DATUM  ZAHÁJENÍ DEN  ČAS ZAHÁJENÍ     POČET VOLNÝCH MÍST maximálně 30 účastníků
Dle telefonické dohody    7:30 30
    7:30  
12.11.2022   7:30 28

 Další kurz bude otevřen dle zájmu.

Potřebné náležitosti řidiče pro pravidelné školení:

- vyplněný tiskopis Přihláška k pravidelnému školení  (vyplníte na místě)
- platný řidičský průkaz
- platný průkaz profesní způsobilosti řidiče příp. záznam o odborné způsobilosti v ŘP

Potřebné náležitosti řidiče pro vstupní školení:

- vyplněný tiskopis Přihlášky ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- řidičský průkaz

Při účasti na školení zaparkujte prosím svá vozidla mimo areál autoškoly, kde  je parkování omezeno. 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.
 

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO:

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
 
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
 
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
 
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1 a D1+E, D a D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.
 

DRUHY ŠKOLENÍ:

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení.
Pravidelné školení se provádí formou výuky.

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

 

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

d) poskytování služeb a logistiky,

e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.
 

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny vozidel  C1, C1+E, C, C+E, D1 a D1+E, D a D+E a zvláštní část pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny  D1 a D1+E, D a D+E.
Výcvik pro příslušnou skupinu vozidel se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.
Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin.
Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.

 
KDO SE ŠKOLIT NEMUSÍ dle zákona č. 247/2000 Sb. v aktuálním znění:
 
Povinnost se nevztahuje na řidiče
 
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
 
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
 
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
 
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
 
e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
 
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
 
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
 
i) zemědělských a lesnických traktorů.

ZAJISTÍME PRO VÁS DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ přímo u nás v autoškole.

Spolupracujeme s akreditovanou dopravní psycholožkou paní Mgr. Marií Freiwaldovou. 

Informace o školení, dopravně-psychologickém vyšetření a  termínech Vám sdělí:
Ing. Aleš Hruška  777 227 878, Pilařová Markéta 603 227 890 mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi.