Jiřího Potůčka 337,
Pardubice - Trnová
tel.: 603 227 890
20 let

Výcvik řidičů - nabízíme tyto řidičské skupiny

Motocykl

 

KDY ZAČÍNÁ KURZ?

Kurz výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění na motocykl začíná dle individuální dohody. 
VZHLEDEM KE ZMENĚ LEGISLATIVY, V SOUČASNÉ DOBĚ KURZY NA SKUPINU AM a A1
ZATÍM NEZAHAJUJEME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Podrobnější informace pro žadatele naleznete zde

Na praktický výcvik přijďte:

- ve vhodném oblečení
- rukavice na motocykl
- výcvik je prováděn pouze
za příznivého počasí

-  přilbou zapůjčíme s komunikačním zařízením pro spojení s učitelem 
 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY "AM" 

 • do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
  1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 • věk 15 let (v den ukončení výcviku) 
 • předpokládaná délka výuky a výcviku  5 - 6 týdnů  

 

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ PODSKUPINY "A1"

 • do skupiny A1 jsou zařazeny
  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
 • věk 16 let (v den ukončení výcviku)
 • předpokládaná délka výuky a výcviku 4 - 5 týdnů

Suzuki 125


ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A2
 

 • do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • věk 18 let (v den ukončení výcviku) 
 • předpokládaná délka výuky a výcviku 3 - 4 týdny


Suzuki 250


 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY A

 

 • do skupiny  A jsou zařazeny
  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 • věk 24 let (v den ukončení výcviku)
 • řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
  a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
 • předpokládaná délka výuky a výcviku 2 -3 týdny

 
alt 
 

Omega Czech Autoškola Brno - Dalibor Petr